قوانین ثبت شرکت سهامی خاص Things To Know Before You Buy

اینفوگراف: افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها طی شش سال گذشته

در این مرحله از مراحل ثبت شرکت سهامی خاص، متن صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره، به شما نشان داده می شود که براساس اطلاعاتی که در مراحل قبل، وارد سامانه کرده اید، تنظیم شده است.

این نوع شرکت نوعی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود که در آن سرمایه بین شرکا تقسیم شده و هر یک از آنها به نسبت سهم خود مسئولیت هایی دارند.

به عبارتی امضای اساسنامه به معنای تعهد سرمایه گذار موسس شرکت برای تامین کلیه سهام و تایید کتبی سمت مدیران و بازرسان شرکت است.

شرایط انتقال سهام بانام و تبدیل سهام با نام به بی نام و برعکس ذکر شود.

هر سیلاب از نام شرکت به طور مستقل دارای معنا باشد و این موضوع در ادامه لغت نامه دهخدا به صورت مستند موجود باشد.

قوانین ثبت شرکت های سهامی خاص، در مورد انتخاب نام برای این شرکت ها نیز دارای مفادی است:

امضای اوراق و تشکیل پرونده رسمی گام بعدی راه‌اندازی شرکت سهامی خاص در تهران است.

در صورتی‌که در اثر نقل و انتقال صورت گرفته، مدیران و یا سایر مقامات شرکت تغییر کرده‌اند، تصمیم‌گیری برای جایگزینی و یا اتخاذ تصمیمات مربوطه انجام خواهد شد.

نکته: مدت اعتبار اعضا و بازرسین در شرکت سهامی خاص یک سال مالی میباشد. در صورتی که اعضا هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص دارای مدت اعتبار دو سال شمسی هستند.

برای آنکه شرکت سهامی خاص، تشکیل شده و ثبت گردد، همانند ثبت شرکت سهامی عام، لازم است تا یک سری از شرایط قانونی وجود داشته باشد.

اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود سال های آینده درصورت کافی نبودن سود هر سال مالی شرکت

مثلاَ سرمایه شرکت سهامی خاص، به پانصد هزار ریال کاهش یابد. فرقی نمی کند کاهش سرمایه به چه دلیلی باشد.

شرکت ها که شخصیت های حقوقی محسوب می شوند انواع مختلفی دارند و از نظر تعداد اعضا، اختیارات و مسئولیت‌ها، سرمایه مورد نیاز و … با یکدیگر متفاوتند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “قوانین ثبت شرکت سهامی خاص Things To Know Before You Buy”

Leave a Reply

Gravatar